DOKUMENTY
DO POBRANIA

wraz z informacjami

Aug 25, 2014

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

 

Jun 23, 2015

HARMONOGRAM LIPCOWEJ CZĘŚCI SESJI POPRAWKOWEJ

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

UWAGA: Rekrutacja na II edycję studiów będzie prowadzona na portalu rekrutacyjnym UMB pod adresem http://rekrutacja.umb.edu.pl/

Prosimy jednak pamiętać, że konieczne jest dostarczenie do Biura Projektu dokumentów w wersji papierowej, a załaczane na portalu rekrutacyjnym skany pełnią jedynie funkcję pomocniczą.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Regulamin studiów podyplomowych - ogólnouczelniany regulamin studiów podyplomowych na UMB, prosimy o dokładne zapoznanie się przed złożeniem podania o przyjęcie na studia

Regulamin rekrutacji na II edycję studiów podyplomowych - zawiera informacje związane z procesem rekrutacji, prosimy o dokładne zapoznanie się przed złożeniem podania o przyjęcie na studia

Umowa uczestnictwa w projekcie (UWAGA: wersja niezaktualizowana z I edycji) - do podpisania przez osoby, do wydrukowania i podpisania przez osoby, które znajdą się na liscie osób przyjętych na studia

Sylabusy studiów podyplomowych - szczegółowe informacje na temat omawianych w toku studiów zagadnień

Pozostałe dokumenty generowane są w portalu rekrutacyjnym.